Влез-излез на патници на 24.02.2015 година

 

 

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

 

 

Патници

 
 

Влез

Излез

Вкуп.

 

Граничен премин       Деве Баир

Домаш.

554

647

1201

 

Странс.

536

392

928

 

Вкупно

1090

1039

2129

 

Граничен премин   Делчево

Домаш.

326

346

672

 

Странс.

95

94

189

 

Вкупно

421

440

861

 

Граничен премин   Ново Село

Домаш.

320

427

747

 

Странс.

255

250

505

 

Вкупно

575

677

1252

 

Граничен премин

Стар Дојран

Домаш.

163

129

292

 

Странс.

370

406

776

 

Вкупно

533

535

1068

 

Граничен премин

Богородица

Домаш.

1063

1266

2329

 

Странс.

1597

863

2460

 

Вкупно

2660

2129

4789

 

Граничен премин

Меџитлија

Домаш.

366

429

795

 

Странс.

724

492

1216

 

Вкупно

1090

921

2011

 

Граничен премин

Стење

Домаш.

61

76

137

 

Странс.

63

59

122

 

Вкупно

124

135

259

 

Граничен премин

Свети Наум

Домаш.

51

32

83

 

Странс.

115

115

230

 

Вкупно

166

147

313

 

Граничен премин

Ќафасан

Домаш.

268

302

570

 

Странс.

389

366

755

 

Вкупно

657

668

1325

 

Граничен премин

Блато

Домаш.

69

96

165

 

Странс.

438

355

793

 

Вкупно

507

451

958

 

Граничен премин

Јажинце

Домаш.

277

301

578

 

Странс.

310

207

517

 

Вкупно

587

508

1095

 

Граничен премин

Долно Блаце

Домаш.

420

1088

1508

 

Странс.

2779

1011

3790

 

Вкупно

3199

2099

5298

 

Граничен премин

Табановце

Домаш.

878

1449

2327

 

Странс.

1916

1412

3328

 

Вкупно

2794

2861

5655

 

Граничен премин

Пелинце

Домаш.

4

0

4

 

Странс.

17

21

38

 

Вкупно

21

21

42

 

Граничен премин

Аеродром-Скопје

Домаш.

641

588

1229

 

Странс.

554

744

1298

 

Вкупно

1195

1332

2527

 

ВКУПНО

Домаш.

5461

7176

12637

 

Странс.

10158

6787

16945

 

Вкупно

15619

13963

29582

 

 

Поврзани вести