Збирна анализа за вкупниот криминал по области и сектори во периодот од 2010 до 2016 година во Република Македонија.

Поврзани вести