Офицер за заштита на лични податоци

Диме Гаштарски  - самостоен советник во Сектор за односи со јавност и протокол

контакт телефон 071304195

емаил: кontakt@moi.gov.mk