ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Контакт со медиуми

mvrjavnost@gmail.com

 • Портпарол на МВР

  img

  Тони Ангеловски
  070274499
  angelovskitoni@yahoo.com
 • Началник на Сектор за односи со јавност

  img

  Наталија Спирова Кордиќ
  071230892
 • Началник на Одделениe за односи со јавност

  img

  Марија Јаковлеска
  071395908
 • Главен советник во Сектор за односи со јавност

  img

  Лиза Бендевска
  072228662
 • Главен советник со Сектор за односи со јавност

  img

  Дејана Недељковиќ Ангеловска
  072239663
 • Советник во Сектор за односи со јавност

  img

  Ивица Илиевски
  070325889
 • СВР - БИТОЛА
  img

  Лефтерија Миленкоска
  047-218-3758
  071 29 43 43
 • СВР - ТЕТОВО
  img

  Марјан Јосифоски
  044 334 200
  071 325 207
 • СВР - ВЕЛЕС
  img

  Верољуб Додевски
  043 217 120
  070 363 188
 • СВР - ШТИП
  img

  Гордана Панајотова
  032 226 193
  071 304 876
 • СВР - ОХРИД
  img

  Стефан Димоски
  046 262 010
  071 388 412
 • СВР - КУМАНОВО
  img

  Живкица Чавдаревиќ
  031 414 223
  071 312 265