ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ

ЛАЗО ВЕЛКОВСКИ

Датум и место на раѓање: 04.11.1965 год. во Скопје

Образование:

Факултет за Безбедност - дипломиран криминалист

Работно искуство:

Вработен во Министерството за внатрешни работи од 01.03.1991 год. Во текот на работната кариера извршувал работни задачи на повеќе позиции во Министерството за внатрешни работи и Агенција за разузнавање и тоа:

 

-Водич на безбедносен сектор во МВР  до 31.12.1992;

-Командир на полициска станица за безбедност во патниот сообраќај до 10.12.1999 год;

-Виш инспектор за дежурни служби до 15.01.2001 год.;

-Заменик командир на полициска станица за безбедност во патниот сообраќај во Скопје до 12.04.2002 год.;

-Командир на полициска станица за безбедност на патниот сообраќај до 21.11.2002 год.;

-Помошник за работи на полиција (шеф на униформирана полиција) во Скопје до 20.06.2003 год.;

-Началник на СВР-Велес до 09.06.2004 год.;

-Помошник директор воедно и шеф на кабинет на директорот на БЈБ до 19.07.2004 год;

-Директор на БЈБ во МВР до 31.12.2004 година

-Помошник на министерот Началник на СВР-Скопје до 11.09.2006 година.

-Во периодот од 11.09.2006 год. до 25.11.2015 год. извршува работни задачи во Агенцијата за Разузнавање при што бил распореден на повеќе работни места и тоа главен оперативен разузнувач, Началник во Дирекцијата за организиран криминал и меѓународен тероризам и државен советник во кабинетот на Директорот на Агенција за Разузнавање;

-Од 25.11.2015 год. до 29.12.2015 год. распореден на работно место Државен советник во кабинет на министерот;

-Од 30.12.2015 год. до 19.05.2016 год. Началник на СВР-Скопје;

-Од 20.05.2016 год. до 29.09.2016 год. Државен советник во кабинет на министерот;

-Од 29.09.2016 год. началник на СВР-Скопје;

-Од 30.12.2016 год Државен советник во кабинет на министерот;

 

-Во текот на работната кариера до 2002 год. бил припадник на ПЕП (Посебните едниници на полиција) при што учествувал  во многубројни акции и операции при нарушен ЈРМ од поголем обем и други сложени безбедносни појави на подрачјето на цела територија на Република Македонија, поседува потврда за бранител;

 Обуки

-Посетувал голем број на обуки поврзани со професионалниот ангажман. Меѓу позначајните обуки се обуките во Холандија, Северна Ирска, Англија, како и повеќе обуки организирани од страна на пријателски служби, обуки за менаџирање и раководење организирани од страна на Американската амбасада, обуки организирани од страна ОБСЕ и др.

Јазици

Англиски јазик